Vastgoed waar mensen wonen, werken en leven is onderhevig aan onderhoud. Denk hierbij aan dagelijks onderhoud als het repareren van lekkages en het verhelpen van bouwkundige en installatietechnische storingen maar ook aan regulier meerjaren onderhoud als schilderwerk, voegwerk en dakonderhoud. Tadema voert zowel dagelijks (storings)onderhoud alsmede seriematig (meerjaren)onderhoud uit aan woningen van woningcoöperaties en private investeerders. Ook het onderhoud van particuliere woningen en overheidsgebouwen behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden.

Onderhoud voor en door mensen

Het onderhoud van woningen en panden kan natuurlijk altijd overlast geven. We houden bij onderhoud altijd rekening met de mensen die in de woning leven of in het bedrijfspand werken. Door een planmatige aanpak proberen we de overlast tot een minimum te beperken.

 Onderhoud: het ideale moment om te isoleren

Wanneer wij onderhoud uitvoeren aan de woning is dit gelijk het ideale moment om de woning na te isoleren. Bekijk daarom samen met ons naar welke energiebesparende mogelijkheden er zijn voor het verduurzamen van uw woning of pand. Duurzaam bouwen vinden wij enorm belangrijk en waar mogelijk worden oude materialen hergebruikt en afval wordt strikt gescheiden.

Tadema onderhoud al jaren woningen, bedrijfspanden en overheidsinstellingen. Kijk in ons portfolio naar het onderhoud wat wij voor verschillende klanten hebben uitgevoerd.BEKIJK PORTFOLIO CONTACT OPNEMEN